Sol acta probat. Spes acta probat. Via acta probat.