Immobilizatio. (Practical summary of the falsification in Belgian photography)

by lucas dewaele

Ik sta stil bij gevierd werk van Lizz SeLaf Konrad Jr.

De fotograaf zegt : oei, er zit blank op dat ding.

De photoshopper denkt aan de healing tool (onverwijld).

De fysicus zegt : de invalshoek is gelijk aan de uitvalshoek.

De valse wetenschapper met valse bokaalblikken orakelt : er komt licht uit het werk.

De kijker zegt : het is donker en niet klaar.

De kunstenaar zegt, grijnzend, ze zeggen maar.

En de kuisvrouw denkt: o nee, er ligt nog stof op.

I explain celebrated work of Lizz SeLaf Konrad Jr..

The photographer says: Oops, there is blank on that furniture thing.

The photoshopper thinks of the healing tool (solution without delay).

The physicist says: the angle of incidence is equal to the angle of reflection.

The false art scientist with false beakerbottom-gaze affirms: there is light coming out of the ‘tableau’.

The viewer says: it’s dark and not bright.

The artist says, tittering, let them talk.

And the cleaning lady becomes restless: o no, there is still dust on it (the thing).

From the catholic series ‘Tristaline’.