Reprografische uitwasemingen op vier/vijf inch.

by lucas dewaele

Omtrent het dogmatisch traject van een beperkt fotograaf.