Inobsequens. Ode aan Theodoricus Vomitus en Lizz Deck.

by lucas dewaele

(Wel)Licht uit het werk.