Anna loog,

by lucas dewaele

toen zij mij vertelde over de winter, de sneeuw en haar nieuwe Fuji G617. En over gevelde Duitsers, bomen van venten.

Fuji 617, Kodak panatomic Lie, Xtol developer

feek LD